• +374-55-78-32-83
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About Us

About Us

Տեսլական

Իրականացնել հանրային և հասարակական ոլորտների, մասնավոր հատվածի, մրցունակ, սոցիալապես պատասխանատու, ազնիվ և կենսունակ գործունեություն:

Առաքելությունը

Լինել հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների, բիզնեսի և համայնքների կայուն զարգացմանն ուղղված ծառայությունների շուկայի առաջատար և նախընտրելի գործընկեր` առաջարկելով խորհրդատվական, ուսուցողական, հետազոտական, ծրագրերի մշակման գնահատման ծառայություններ եւ մրցունակ լուծումներ:

Արժեքները

«Քմյունիթի Սենթր ֆոր Դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության հասարակական կազմակերպության (նախկին` Աջակցություն Նոյեմբերյանին ՀԿ) իր գործընկերների և հաճախորդների հետ աշխատանքում կիրառում է հետեւյալ սկզբունքները

 • Հաճախորդների և գործընկերների ակնկալիքների գերազանցման ձգտում
 • Հաճախորդների և գործընկերների հետ մշտական հետադարձ կապի ապահովում
 • Հաճախորդների և գործընկերների նկատմամբ վստահություն
 • Գաղտնիության ապահովում և պատասխանատվության զգացում
 • Հաճախորդների և գործընկերների կարիքների համակողմանի ըմբռնում
 • Թիմային աշխատանք, համագործակցություն, անհատական ներդրում ընդհանուրգործում
 • Ստեղծագործական և անհատական մոտեցում, ճկունություն և արագություն նախագծերի
 • Իրականացման և ծառայությունների մատուցման ընթացքում
 • Աշխատանքային գործընթացների արդյունավետ կազմակերպում
 • Բաց և թափանցիկ աշխատանքային միջավայրի ապահովում
 • Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում
 • Մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման շարունակական գործընթացի ապահովում

© 2021 Community Center for Development NGO. All Rights Reserved.