Ընթացիկ

«ՀԿ ԴեՊո» հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագիր

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը, «Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն, Կովկասյան հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնը, Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, Գորիսի մամուլի ակումբը և Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդը կազմել են կոնսորցիում, որպեսզի միասին իրականացնեն հասարակական կազմակերպությունների զարգացման «ՀԿ ԴեՊո» հնգամյա ծրագիրը (2014–2019): Ծրագիրը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից Զարգացման դրամաշնորհների ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի շրջանակներում «Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն կատարել է Տավուշի մարզի հասարակական կազմակերպությունների և համայնքային ենթակայության 74 կազմակերպությունների կարիքների ուսումնասիրություն (ՀԿ-ներ, համայնքապետարաններ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ֆերմերային կոոպերատիվներ): Հաշվի առնելով բացահայտված կարիքները՝ ծրագրի թիրախ խմբերի համար կազմակերպվել են մասնագիտական դասընթացներ և խորհրդատվություններ: Գործընկեր ՀԿ-ներին աջակցություն է ցուցաբերվել դրամաշնորհային հայտեր
Ավելին


«Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագիր

«Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և ՀՀ կառավարության կողմից: Այն իրականացվում է «Քմյունիթի Սենթր ֆոր Դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ կողմից: Ծրագրի գործընկեր կազմակերպություններն են Լուսաձորի, Աչաջրի, Սևքարի, Սարիգյուղի, Ներքին Ծաղկավանի, Կողբի «Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվները: Ծրագրի գործողություններն ուղղված են Տավուշի մարզի համայնքների միջև առավել հավասարակշռված սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը և աղքատության կրճատմանը մարզում՝ տեղի բնակչության համար նոր տնտեսական հնարավորություններ և աշխատատեղեր ստեղծելու միջոցով: Այս նախաձեռնությունն աջակցում է տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը, տեղի ֆերմերային տնտեսությունների և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) մրցունակության աճին, ստեղծում է լրացուցիչ հնարավորություններ ներդրումների և գյուղարտադրանքի իրացման բնագավառներում: Ծրագրով պլանավորված շարունակական գործողությունները հնարավորություն կստեղծեն դիվերսիֆիկացնել 
Ավելին