Հայտարարություններ

Տեսանյութերի նկարահանման ծառայության մատուցման բաց հայտամրցույթ

Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է տեսանյութերի նկարահանման ծառայության մատուցման բաց հայտամրցույթ: Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության և ՀՀ կառավարության կողմից: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 17.08.2018, 11:00: Պայմանագրի ծանուցումը և հայտամրցույթի փաթեթը ներբեռնելու համար սեղմե՛ք այստեղ:


Խորհրդատվությունների կազմակերպման բաց հայտամրցույթ

«Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է խորհրդատվությունների կազմակերպման բաց հայտամրցույթ: Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության և ՀՀ կառավարության կողմից: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 12.07.2018, 11:00: Պայմանագրի ծանուցումը և հայտամրցույթի փաթեթը ներբեռնելու համար սեղմե՛ք այստեղ:


Ճանապարհաշինարարական տեխնիկայի վարձակալության բաց հայտամրցույթ

«Սարիգյուղի արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվը «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է ճանապարհաշինարարական տեխնիկայի վարձակալության բաց հայտամրցույթ: Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության և ՀՀ կառավարության կողմից: Պայմանագրի ծանուցումը և հայտամրցույթի փաթեթը հասանելի են http://ccd.am/ և  http://www.tender.am/ կայքերում: Պայմանագրի ծանուցումը և հայտամրցույթի փաթեթը ներբեռնելու համար սեղմե՛ք այստեղ:


Միջոցառումների կազմակերպման ծառայության մատուցում. Աշխատանքային տոնավաճառ և կոնֆերանս ՀՀ Տավուշի մարզում

«Քմյունիթի Սենթր ֆոր Դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն հայտարարում է միջոցառումների կազմակերպման  ծառայության մատուցման բաց հայտամրցույթ՝ Տավուշի  մարզի Դիլիջան քաղաքում  2 օր տևողությամբ «Գնորդների և վաճառողների» կոնֆերանս  կազմակերպելու համար: Իջևան քաղաքում  մեկ օր տևողությամբ  «Աշխատանքային տոնավաճառ» կազմակերպելու համար: Ծառայությունների մատուցման աշխատանքները ներառում են՝ տրանսպորտային  միջոցների ապահովում, հյուրանոցի և կոնֆերանսի սրահի  վարձակալություն և այլ տեխնիկական աշխատանքների կատարում,  որի  իրականացման համար դրամական միջոցները տրամադրվում են «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագրի բյուջեից, որը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից:  Պայմանագրի ծանուցումը և հայտամրցույթի փաթեթը հասանելի են http://ccd.am/ և  http://www.tender.am/   կայքերում: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 11:00, 25.05.2018: Պայմանագրի ծանուցումը
Ավելին


Խորհրդատվությունների կազմակերպման բաց հայտամրցույթ

«Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է խորհրդատվությունների կազմակերպման բաց հայտամրցույթ: Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության և ՀՀ կառավարության կողմից: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 25.05.2018, 11:00: Պայմանագրի ծանուցումը և հայտամրցույթի փաթեթը ներբեռնելու համար սեղմե՛ք այստեղ:


Դասընթաց որակի կառավարման համակարգի վերաբերյալ

«Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Տավուշի մարզի կաթնամթերքի արտադրության ոլորտում ներառված անձանց և կաթնամթերք արտադրողներին մասնակցելու որակի կառավարման համակարգի դասընթացին: Դասընթացը ներառում է հետևյալը՝ որակի կառավարում, ներառյալ որակի կառավարման համակարգի սերտիֆիկացում և կրթական ռեսուրսներ անվտանգության և որակի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում որակի նոր միտումների որոնում, աշխատանքային առաջնահերթությունների ստեղծում և միջոցառումների բարելավմանն ուղղված լուծումներ որակի համակարգի գործընթացի խնդիրների բացահայտում և լուծում կառավարման նոր և ծախսարդյունավետ լուծումներ բոլոր լավագույն փորձերի ուսումնասիրության ապահովում գործողություների պլանավորում դիզայնի ռիսկերի որոնում և տվյալ ռիսկերի մոնիտորինգի իրականացում` արտադրանքը ստեղծող և զարգացնող թիմի հետ միասին կազմակերպության
Ավելին


Դասընթաց բիզնես և ՓՄՁ կառավարման վերաբերյալ

«Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է դասընթացի բիզնես և ՓՄՁ կառավարման վերաբերյալ: Դասընթացը կազմակերպվում է Տավուշի մարզի երեք տարի և ավելի պետական գրանցում ունեցող ՓՄՁ ներկայացուցիչների համար, դասընթացի տևողությունը 10 օր է: Դասընթացը ներառում է ՓՄՁ կառավարման պլանի մշակում՝ նախատեսված յուրաքանչյուր մասնակցի համար: Դասընթացը ներառում է հետևյալ թեմաները՝ Բիզնես էթիկա Հաղորդակցման հմտություններ Ստեղծագործականություն և քննադատական մտածողություն Հաճախորդների սպասարկման ծառայություններ Մարդկային ռեսուրսների կառավարում Ֆինանսական կառավարում (Այն կներառի նաև արտաքին ֆինանսավորման հասանելիությունը) Խրախուսվում է մասնակցություն հատկապես գյուղական բնակավայրերից, ինչի համար  մասնակիցների՝ բնակավայրերից դեպի համայնքային կենտրոններ տեղափոխման հետ կապված տրանսպորտային ծախսերը
Ավելին


Կաթի վերամշակման արտադրամասի և կից կառույցների կառուցման բաց հայտամրցույթ

«Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է կաթի վերամշակման արտադրամասի և կից կառույցների կառուցման բաց հայտամրցույթ: Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության և ՀՀ կառավարության կողմից: Պայմանագրի ծանուցումը և հայտամրցույթի փաթեթը հասանելի են http://ccd.am/ և  http://www.tender.am/ կայքերում: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 01.03.2018, 13:00: Պայմանագրի ծանուցումը և հայտամրցույթի փաթեթը ներբեռնելու համար սեղմե՛ք այստեղ: Պարզաբանում d9b_awardnotice_en


Մասնագիտական դասընթացների և խորհրդատվությունների կազմակերպման բաց հայտամրցույթ

«Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծարագրի շրջանակներում հայտարարում է մասնագիտական դասընթացների և խորհրդատվությունների կազմակերպակման բաց հայտամրցույթ: Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության և ՀՀ կառավարության կողմից: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 13:00, 15.02.2018: Պայմանագրի ծանուցումը և հայտամրցույթի փաթեթը ներբեռնելու համար սեղմե՛ք այստեղ: Corrigendum b14b_awardnotice_en b14b_awardnotice_en


ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

«Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Տավուշի մարզի 18-35 տարեկան աշխատանք փնտրողներին մասնակցելու  «Մասնագիտական հմտությունների բարելավման» մասնագիտական դասընթացին: Դասընթացը ներառում է հետևյալ թեմաները՝ Մեկնարկային կարիերա Ընթացիկ կարիերա Անցումը մի փուլից մյուսին Մասնագիտական հաջողության գործոններ Ինքնազարգմացման պլանավորում և կիրառում Աշխատաշուկան Հայաստանում Աշխատանքի որոնում (առցանց և անցանց) Աշխատանքային հարցազրույցի հմտություններ Աշխատանքային հարաբերություններ՝ մարդկային կապիտալ, ցանցեր և ռեսուրսներ Ինքնազբաղվածություն: Ինչպես սկսել և զարգացնել սեփական բիզնեսը Դասընթացի տևողությունը 4 օր է և մեկ անհատական հավելյալ խորհրդատվություն: Դասընթացը կազմակերպվելու է  Տավուշի մարզի Դիլիջան, Իջևան, Բերդ և Նոյեմբերյան համայնքային կենտրոններում: Խրախուսվում է հատկապես գյուղական
Ավելին