Տոհմային անասունների և ոչխարների գնման հայտամրցույթ

«Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն  «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է Տոհմային անասունների և ոչխարների գնման հայտամրցույթ:

Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության և ՀՀ կառավարության կողմից: Դիմումների ընդունման  վերջնաժամկետն է 10.05.2019, 11:00:

Հայտամրցույթի փաթեթը ներբեռնեք այստեղից՝  Tender Dossier Supply of Pedigree Cattle and Sheep

Հայտամրցույթի փաթեթում կատարված փոփոխություններին ծանոթացեք այստեղ՝ a5b_corrigcontractnotice_en